Prihranki

PRIHRANKI

Infrardeči ogrevalni paneli FIRST HEATING predstavljajo zelo učinkovit način ogrevanje in stroškovno ugodno rešitev na področju ogrevanja, ne le v ceni investicije, ampak tudi v primerjavi obratovalnih stroškov, napram ostalim načinim ogrevanja.

 


Strošek investicije je nižji, kot pri toplotnih črpalkah in električnih grelnikih, ter kot pri ogrevalnih sistemih, ki uporabljajo vir energije, kot je propan, zemeljski plin, premog, koks ali les. V primerjavi z stroškim obratovanja, so ogrevalni paneli FIRST HEATING na drugem mestu, tik za najbolj varčnim toplotnim črpalkam.


Navedena tabela podaja povprečni strošek ogrevanja, zabeležen pri uporabnikih IR ogrevalnih panelov FIRST HEATING , v ogrevalni sezoni 2012/2013.


Poraba električne energije je praviloma dovoljena le za dopolnilno ogrevanje objektov razen v primerih, kjer ni možna uporaba primarnega energetskega vira za ogrevanje (23. člen v Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople vode (Uradni list SRS, Št.81, 11.10.1984)).IR ogrevanje grelni paneli ogrevanje infrardečo ogrevanje ogrevalni paneli panelno ogrevanje